En del af Klimaruten i Middelfart - regnvandssamler på kirkegården
Foto: VM

Den politiske forankring af klimadagsordenen i Middelfart er unik. Klimadagsordenen i Middelfart er synlig og involverende året rundt, men særligt under Klimafolkemødet, der på bare 3 år er blevet en national succes med internationalt potentiale. Connie Hedegaard

Buskhoved-Lillebælt-Middelfart

Oplevelser under Lillebælts overflade

Foto: Kent Sørensen

Wunder teilen: